Pleurobrachia
Pleurobrachia.  2000.
Acrylic on Canvas, 10" x 8"
[Previous] [Back to Gallery] [Next]